Fusió

Procés d'unió de dues o més empreses sota un únic control mitjançant compra, intercanvi d'accions o altres mitjans. Una fusió horitzontal agrupa empreses competidores. Una fusió vertical uneix empreses que són proveïdores de clients entre si. Una fusió de conglomerat es fa entre empreses que no tenen cap relació entre si.