Fons cotitzats (ETFS)

Els ETF, o fons cotitzats, són instruments d'inversió híbrids entre els fons i les accions, de manera que reuneixen la diversificació que ofereix la cartera d'un fons amb la flexibilitat que suposa poder entrar i sortir d'aquest fons amb una simple operació de borsa. Els ETF són, per tant, fons d'inversió amb unes participacions que es negocien i es liquiden exactament igual que les accions. Una altra característica fonamental dels ETF és que són fons indexats, és a dir, que la seva política d'inversió consisteix a replicar el comportament d'un determinat índex de referència.