Emprèstit

Forma de captació de recursos d'altri per part de l'Estat i de les empreses, emetent obligacions, bons, pagarés, etc., que el públic en general subscriu com a mitjà d'inversió dels seus capitals i estalvis. Les empreses aconsegueixen així préstecs a mitjà i llarg termini amb els quals finançar noves inversions, o a curt i mitjà per a atenció de tresoreria. Els inversors, al seu torn, aconsegueixen un interès com a remuneració d'aquella inversió.