Jesapena

Estatuak eta enpresek eurenak ez diren baliabideak lortzeko modua, obligazioak, bonuak, ordaindukoak eta gisakoak jaulkiz. Jendeak bere kapitalen eta aurrezkien inbertsio modura harpidetzen ditu, oro har. Enpresek, horrela, epe ertainerako eta luzerako maileguak lortzen dituzte inbertsio berriak finantzatzeko, edo epe laburreko eta ertainekoak diruzaintza konturako. Inbertitzaileek, bere aldetik, interes bat lortzen duten inbertsio horren ordainetan.