Emissió al descompte

Es produeix quan el valor s'emet sota la par (a un preu inferior al seu valor nominal), i en la data de venciment l'emissora entrega el nominal íntegre. La diferència constitueix la rendibilitat obtinguda per l'inversor, ja que en els valors emesos al descompte no es produeix l'abonament periòdic d'interessos. Les lletres del Tresor i els pagarés d'empresa estarien dins aquest tipus d'emissió.