Dividend extraordinari

Dividends a repartir la procedència dels quals no són els beneficis generats per l'activitat normal d'explotació de l'empresa, sinó que es tracta de beneficis de naturalesa extraordinària.