Aparteko dibidendua

Banatzeko dibidendu horien jatorria ez dira enpresaren ustiapen normalaren jarduerarengatik sortutako irabaziak, baizik eta aparteko izaerako irabaziak dira.