Dilució

Disminució en el valor teòric de les accions en circulació d'una empresa, quan s'amplia capital sense prima d'emissió (és a dir, a la par o a un preu inferior al valor de mercat). En no haver-hi prima, les reserves de la societat mantenen el mateix import que abans de l'ampliació, però s'han de repartir entre més accions, per la qual cosa el seu valor teòric es redueix. Aquest efecte és el que justifica la concessió als accionistes del dret de subscripció preferent.