Devaluació

Operació financera efectuada per decisió de l'autoritat monetària d'un país, per la qual es procedeix a reduir el valor de la cotització de la moneda pròpia respecte a les estrangeres, és a dir, que, a partir de devaluació, caldrà pagar més unitats monetàries nacionals per adquirir una unitat monetària estrangera. Els efectes de la baixada del tipus de canvi són similars als produïts per una depreciació. El que diferencia ambdues operacions és l'agent que les duu a terme: el mercat deprecia, el govern devalua.