Desgravació

Disminució parcial o total de la base imposable d'un impost.