Zerga-arinketa

Zerga baten zerga-oinarriaren murrizketa partziala edo guztizkoa.