Derivat

Un derivat és un instrument financer el valor del qual depèn (o deriva, d'aquí el seu nom) del valor d'un altre actiu, denominat subjacent.

Els subjacents poden ser molt diversos: tipus d'interès, accions, divises, índexs financers, matèries primeres, etc. Es poden utilitzar per cobrir el risc del preu del subjacent o per rendibilitzar-ne la variació.

La contractació dels derivats es pot fer dins els mercats financers organitzats (derivats cotitzats) o fora d'aquests (en aquest últim cas, se'ls coneix com a derivats OTC o derivats over the counter).