Corba cupó zero

Corba que relaciona els tipus d'interès de comptat amb els seus terminis de venciment; indica la rendibilitat que el mercat estaria exigint en cada termini, per a un actiu lliure de risc. S'elabora a partir d'instruments sense risc de crèdit (deute públic) emesos al descompte o amb cupó zero, de manera que la durada de l'agregat coincideix amb cadascun dels terminis (per tant, no hi ha risc de preu ni de reinversió).