Contracte d'opció

Contracte normalitzat a través del qual el comprador adquireix el dret, però no l'obligació, de comprar (CALL) o vendre (PUT) l'actiu subjacent a un preu pactat (preu d'exercici) en una data futura (data de liquidació). Aquest contracte es pot exercir només en la data de venciment (opció d'estil europeu) o en qualsevol moment abans de la data de venciment (opció d'estil americà), segons estableixin les Condicions generals de cada contracte. El venedor del contracte d'opció s'obliga a vendre l'actiu subjacent en la data de venciment si el comprador exigeix l'exercici de l'opció. A canvi, el venedor rep una prima. Atès que la liquidació del contracte es pot fer per diferències, l'obligació de comprar i vendre es pot substituir en aquest cas per l'obligació de complir la liquidació per diferències.