Contracte de futurs

Contracte normalitzat a termini pel qual el comprador s'obliga a comprar l'actiu subjacent a un preu pactat (preu de futur) en una data futura (data de liquidació). Com a contrapartida, el venedor s'obliga a vendre el mateix actiu subjacent al mateix preu pactat (preu de futur) i en la mateixa data futura (data de liquidació). Fins aquesta data o fins que es faci una transacció de tancament, s'efectuen les liquidacions diàries de pèrdues i guanys. L'obligació de comprar i vendre l'actiu subjacent en la data futura es pot substituir per l'obligació de complir la liquidació per diferències, en els casos en què l'actiu no sigui entregable o es pugui fer l'entrega per diferències.