Compra a crèdit

Des del punt de vista borsari, és la compra de valors en la qual només es lliura una part dels diners, com a garantia de l'import total, sent la resta finançada per una entitat. El comprador queda a l'espera de la revaloració de les seves accions per pagar, amb la seva venda, els interessos generats pel préstec concedit i el nominal no desemborsat en la compra.