Comissió Aldama

Comissió especial creada pel Govern Espanyol per a la Transparència i Seguretat dels Mercats Financers i Societats Cotitzades. El seu mandat principal es refereix a la realització d'informes sobre el grau de compliment del Codi de bona conducta dels consells d'administració de les societats cotitzades, la implantació de nous mecanismes per dotar de més protecció i seguretat els accionistes i inversors, i l'aprofundiment de la transparència dels mercats financers.