Aldama komisioa

Espainiako Gobernuak sortutako komisio berezia Finantza-merkatu eta kotizatutako sozietateen gardentasuna eta segurtasunerako. Bere agindu nagusiak erreferentzia egiten dio kotizatutako sozietateen administrazio-batzordeetako portaera oneko kodearen betetze-mailari buruzko txostenak egiteari, akziodun eta inbertitzaileei babes eta segurtasun handiagoa emateko mekanismo berrien inplantazioari eta finantza-merkatuetako gardentasunean sakontzeari.