Coeficient beta

És el coeficient que indica la volatilitat o risc sistemàtic de la rendibilitat d'un títol amb relació a la variació de la rendibilitat del mercat. Si la beta del títol és més gran que u, té una volatilitat superior a la del mercat i es denomina agressiu. Si, per contra, la beta és menor que u, es denomina defensiu.