Codi de bon govern

Conjunt de recomanacions sobre els principis i normes que haurien d'inspirar el Reglament d'un Consell d'Administració i que resulta de compliment voluntari, encara que recomanat per a les societats cotitzades. Aquests codis estableixen un conjunt de normes ètiques per al bon funcionament dels Consells d'Administració de les societats.