Gobernantza Onaren kodea

Administrazio-kontseilu baten erregelamenduan eragina izan behar luketen printzipio eta arauei buruzko gomendioen multzoa eta borondatezko betetzean datza, nahiz eta kotizatutako sozietateei gomendatzen zaien. Kode horiek ezartzen dute arau etikoen multzoa sozietateetako administrazio-kontseiluetako funtzionamendu egokirako.