Xiringuito financer

Es denominen així aquelles entitats que ofereixen serveis d'inversió sense estar autoritzades per a això. Com que no han complert els tràmits de registre davant els organismes supervisors competents, no estan subjectes a supervisió i, per tant, no ofereixen cap garantia als inversors. Acostumen a captar els seus clients oferint rendibilitats molt superiors a les que en cada moment ofereix el mercat. La probabilitat que darrere d'aquestes entitats s'ocultin activitats fraudulentes és molt elevada, per la qual cosa convé extremar les precaucions i operar sempre amb intermediaris autoritzats.