CESR

(The Committee of European Securities Regulators). El Comitè Europeu de Reguladors de Valors és un òrgan consultiu independent dels mercats de valors mobiliaris de la Unió Europea integrat per un representant de cada regulador nacional del Mercat de Valors. Es va crear l'any 2001 i les seves principals funcions són assessorar la Comissió Europea sobre mesures d'execució en els mercats, fer consultes prèvies a les parts interessades i promoure l'aplicació consistent i homogènia de la legislació europea pels supervisors nacionals.