Qualificació

Estimació de la solvència d'una companyia, efectuada per entitats especialitzades. Tal valoració es plasma en el rating, que permet als inversors avaluar el risc de les emissions i de l'empresa, generalment distingint entre les emissions a curt i a llarg termini. Per dur a terme la qualificació utilitzen una sèrie de lletres: l'AAA significa la màxima solvència i la C adverteix d'un risc d'impagament elevat. En aquests límits hi ha una sèrie de lletres que indiquen els diferents graus de solvència.