Bonus cupó zero

Bo que no té pagament periòdic d'interessos, sinó que aquests són percebuts en la seva totalitat en el moment del pagament de l'amortització. Es tracta de títols amb rendiment implícit i la rendibilitat dels quals es troba en la relació entre els seus valors d'amortització i d'emissió. Durant la vida de l'emissió, la cotització en el mercat secundari anirà augmentant en l'import dels interessos correguts, de manera que, arribat el moment de la seva amortització, el seu valor tendeix al valor d'amortització.