Palanquejament financer

En els mercats de valors, fa referència al fet que amb petites quantitats de diners es pot fer una inversió que es comporta com una altra d'un volum molt superior. Per exemple, és el que passa en adquirir opcions o warrants: pagant una petita quantitat (la prima), l'inversor té la possibilitat d'obtenir el mateix resultat que si hagués comprat o venut valors el volum de mercat dels quals és molt més gran. Mentre arriba el venciment de l'opció, l'inversor pot obtenir rendibilitat dels diners que encara no ha hagut de desemborsar per a l'adquisició dels valors. Així, una inversió en warrants pot ser molt més rendible que la mateixa inversió en el subjacent, si els mercats evolucionen favorablement a la seva posició; però, a canvi, augmenta el risc, i la possibilitat de perdre tota la inversió si l'evolució no és l'esperada.