Anàlisi fonamental

Mètode d'anàlisi en què es tracta d'establir la realitat econòmica i financera d'una empresa. Basant-se en l'anàlisi financera (comptes anuals) i l'anàlisi econòmica (conjuntura econòmica, evolució dels mercats, evolució del sector, etc.), té com a finalitat determinar el valor objectiu de l'empresa.