Funtsezko analisia

Enpresa baten errealitate ekonomiko eta finantzarioa ezartzean datzan analisi-metodoa. Analisi finantzarioan (urteko kontuak) eta analisi ekonomikoan (egoera ekonomikoa, merkatuen eboluzioa, sektorearen eboluzioa, etab.) oinarrituz, bere helburua da zehaztea enpresaren balore objektiboa.