Agència de valors i borsa

Són empreses de serveis d'inversió (ESI) que actuen com a intermediaris en els mercats financers espanyols. Les agències de valors poden tramitar ordres de compra o venda de valors a compte dels seus clients, però no estan habilitades per operar per compte propi. A més de la recepció, transmissió i execució d'ordres per compte d'altri, poden oferir serveis d'assessorament sobre inversions en valors negociables o altres instruments, mitjançar en les emissions i ofertes públiques de venda, portar el dipòsit i administració de valors negociables i altres instruments, etc.