Administració d'una cartera de valors

Activitat desenvolupada per les societats de serveis i entitats financeres dipositàries de títols, consistent en la custòdia i gestió dels drets econòmics dels valors que constitueixen una cartera. Comprèn el conjunt d'activitats relatives al tractament material dels títols: cobrament d'interessos, cobrament de dividends, subscripcions, dipòsit de títols, etc.