Balore-zorroaren administrazioa

Zerbitzu-sozietate eta titulu gordailuzainak diren finantza-erakundeek garatutako jarduera, zeina zorro bat osatzen duten baloreen eskubide ekonomikoen zaintza eta kudeaketan oinarritzen dena. Hartu egiten du tituluen tratamendu materialaren inguruko jardueren multzoa: interesen kobrantza, dibidenduen kobrantza, harpidetzak, tituluen gordailua, etab.