Accionista minoritari

Per oposició a l'accionista majoritari, aquell la participació del qual en el capital de la societat no assoleix el percentatge suficient per controlar amb el seu vot la presa de decisions.