Akziodun gutxiengoduna

Akzio-gehiengodunari aurka egiten diona, bere partaidetza sozietatearen kapitalean ez da iristen ehuneko nahikora bere botoarekin erabakiak hartzea kontrolatzera.