Liñas Banco Europeo de Investimentos

O financiamento que necesita para fortalecer a produción e competitividade da súa empresa.

 • Os investimentos poden financiarse tanto pola modalidade de préstamo como de leasing.
 • Prazo de amortización entre 2 e 12 anos.
 • Terás condicións preferentes de financiamento, tanto no tipo de xuro coma nas comisións.

Como funciona?

 • Axudámosche a financiar os teus proxectos de investimento que teñan como obxectivo o fortalecemento da produtividade e a competitividade das empresas a través das liñas Banco Europeo de Investimentos (BEI), ofrecéndoche condicións preferentes tanto no tipo coma nas comisións para pemes e midcaps. 

  No BBVA levamos máis de 25 anos traballando coas liñas BEI e máis de 150 axudándoche a medrar cada día. Confía na experiencia dos nosos especialistas e consigue unha liña de financiamento á medida da túa empresa.

No leasing, o BBVA adquire un ben polo que pagas cotas de alugueiro.

Características

 • Convenios

  • Liña Innovación e dixitalización de empresas.
  • Liña Pemes & Midcaps.
  • Liña Sector agroalimentario.

  Beneficiarios

  • Destinadas a autónomos, pequenas e medianas empresas con menos de 250 traballadores e empresas de mediana capitalización de entre 250 e 2.999 traballadores.
  • Para acceder ás liñas "Innovación e dixitalización de empresas" e "Sector agroalimentario", os beneficiarios finais deberán ter CNAE específicos.

  Ámbito territorial

  • Tanto os beneficiarios finais coma os proxectos de investimento deberán estar localizados principalmente en España, aínda que tamén se admitirán en calquera outro Estado membro da Unión Europea.

  Vixencia

  • Ata o 20 de novembro de 2019 ou ata que se esgoten os fondos dispoñibles.

Proxectos financiables

 • Poden financiarse investimentos e gastos que pertenzan a proxecto de investimento elixible, entre os que destacamos:

  • Adquisición, renovación ou ampliación de activos tanxibles que non sexan terreos.
  • Activos intanxibles.
  • A sucesión interxeracional ou a cesión de empresas a membros do persoal co fin de garantir a continuidade da súa actividade económica.
  • As necesidades de capital circulante a medio e longo prazo ligadas ao ciclo produtivo da empresa.

  Os investimentos poden financiarse tanto pola modalidade de préstamo como de leasing

  Sectores económicos excluídos: fabricación de armamento, xogos de azar, fabricación e procesamento ou distribución de tabaco, actividades que impliquen emprego de animais vivos con fins experimentais ou científicos, actividades con impacto sobre o medio natural, actividades éticas ou moralmente controvertidas, promoción inmobiliaria, transaccións puramente financeiras (como a compra de accións ou outros produtos financeiros).

Condicións

 • Importe máximo

  • Proxectos de investimento ata 25 MM euros. Ata o 100 % do investimento cun importe máximo de 12.5 MM de euros.
  • Proxectos de investimento entre EUR 25-50 MM (empresas mediana capitalización). Ata o 50 % do investimento cun importe máximo de 25 MM de euros. 

  Modalidade financiamento 

  As operacións poderán formalizarse tanto na modalidade de préstamo como de leasing. 

  Prazo das operacións 

  O prazo das operacións non poderá superar nunca a duración económica e técnica do proxecto financiado. Con carácter xeral o prazo de amortización deberá ter unha duración mínima de 2 anos e máxima de 12 anos. 

  Tipo de xuro e comisións 

  Terá condicións preferentes de financiamento, tanto no tipo de xuro coma nas comisións.

  Financiamento BBVA a través das liñas BEI-2018. A concesión das operacións está suxeita ao cumprimento dos requisitos establecidos en cada unha das liñas BEI e á autorización previa do financiamento por parte do BBVA

Tamén che podería interesar

Ver máis financiamento

Ser cliente do BBVA

 • No BBVA queremos axudarche a impulsar o teu negocio ofrecéndoche o financiamento que necesitas.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.
 • Engade os teus bancos á app do BBVA

  Descubre BBVA One View

  Engade e controla todos os bancos da túa empresa nun mesmo sitio.

  Controla todas as túas contas e toma mellores decisións ao tempo que aforras tempo para a túa empresa.

  Os teus outros bancos

  Engade os teus outros bancos á app do BBVA.

  Consulta o estado das túas contas, as túas tarxetas, últimos movementos, plans de pensións, etc., co servizo de agregación da app do BBVA.