Línies Banc Europeu d'Inversions

El finançament que necessiteu per enfortir la producció i la competitivitat de la vostra empresa.

 • Les inversions es poden finançar tant per la modalitat de préstec com de lísing.
 • Termini d'amortització d'entre 2 i 12 anys.
 • Tindràs condicions preferents de finançament, tant en el tipus d'interès com en les comissions.

Com funciona?

 • T'ajudem a finançar els teus projectes d'inversió que tinguin com a objectiu l'enfortiment de la productivitat i la competitivitat de les empreses a través de les Línies Banc Europeu d'Inversions (BEI), oferint-te condicions preferents tant en el tipus com en les comissions per a pimes i midcaps. 

  A BBVA fa més de 25 anys que treballem amb les Línies BEI i més de 150 que t'ajudem a créixer cada dia. Confia en l'experiència dels nostres especialistes i aconseguiu una línia de finançament a mida de la vostra empresa.

En el lísing, BBVA adquireix un bé pel qual pagues quotes de lloguer.

Propietats

 • Convenis

  • Línia Innovació i Digitalització d'empreses.
  • Línia Pimes & Midcaps.
  • Línia Sector Agroalimentari.

  Beneficiaris

  • Destinades a autònoms, petites i mitjanes empreses amb menys de 250 treballadors i empreses de mitjana capitalització d'entre 250 i 2.999 treballadors.
  • Per accedir a les Línies Innovació i Digitalització d'empreses i Sector Agroalimentari, els beneficiaris finals hauran de tenir codis de la CNAE específics.

  Àmbit territorial

  • Tant els beneficiaris finals com els projectes d'inversió hauran d'estar localitzats principalment a Espanya, encara que també s'admetran en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea.

  Vigència

  • Fins al 20 de novembre de 2019 o fins que s'esgotin els fons disponibles.

Projectes finançables

 • Poden finançar-se inversions i despeses que pertanyin a projecte d'inversió elegible, entre els quals destaquem:

  • Adquisició, renovació o ampliació d'actius tangibles que no siguin terrenys.
  • Actius intangibles.
  • La successió intergeneracional o la cessió d'empreses a membres del personal per tal de garantir la continuïtat de la seva activitat econòmica.
  • Les necessitats de capital circulant a mitjà i llarg termini lligades al cicle productiu de l'empresa.

  Les inversions poden finançar-se tant per la modalitat de préstec com de lísing

  Sectors econòmics exclosos: fabricació d'armament, jocs d'atzar, fabricació i processament o distribució de tabac, activitats que impliquin treball d'animals vius amb finalitats experimentals o científiques, activitats amb impacte sobre el medi ambient, activitats èticament o moralment controvertides, promoció immobiliària, transaccions purament financeres (com la compra d'accions o altres productes financers).

Condicions

 • Import màxim

  • Projectes d'inversió fins a 25 milions d'euros. Fins al 100% de la inversió amb un import màxim de 12,5 milions d'euros.
  • Projectes d'inversió entre EUR 25 MM i EUR 50 MM (empreses de mitjana capitalització). Fins al 50% de la inversió amb un import màxim de 25 milions d'euros. 

  Modalitat de finançament 

  Les operacions podran formalitzar-se tant en la modalitat de préstec com de lísing. 

  Termini de les operacions 

  El termini de les operacions no podrà sobrepassar mai la durada econòmica i tècnica del projecte finançat. Amb caràcter general, el termini d'amortització haurà de tenir una durada mínima de 2 anys i màxima de 12 anys. 

  Tipus d'interès i comissions 

  Tindreu condicions preferents de finançament, tant en el tipus d'interès com en les comissions.

  Finançament BBVA a través de les línies BEI-2018. La concessió de les operacions està subjecta al compliment dels requisits establerts a cadascuna de les línies BEI i a la prèvia autorització del finançament per part de BBVA.

També et podria interessar

Veure més finançament

Ser client de BBVA

 • A BBVA volem ajudar-te a impulsar el teu negoci oferint-te el finançament que necessites.
 • Som líders en innovació digital i treballem per fer-te la vida una mica més fàcil.
 • Creiem en una forma de fer les coses transparent, clara i responsable.
 • Afegeix els teus bancs a l'app de BBVA

  Descobreix BBVA One View

  Afegeix i controla tots els bancs de la teva empresa en un mateix lloc.

  Controla tots els teus comptes i pren millors decisions a la vegada que estalvies temps per a la teva empresa.

  Els teus altres bancs

  Afegeix els teus altres bancs a l'app de BBVA.

  Consulta l'estat dels teus comptes, les teves targetes, últims moviments, plans de pensions, etc., amb el servei d'agregació de l'app de BBVA.