Línies Banc Europeu d'Inversions

El finançament que necessiteu per enfortir la producció i la competitivitat de la vostra empresa.

 • Les inversions es poden finançar tant per la modalitat de préstec com de lísing.
 • Termini d'amortització d'entre 2 i 12 anys.
 • Tindràs condicions preferents de finançament, tant en el tipus d'interès com en les comissions.

Com funciona?

 • T'ajudem a finançar els teus projectes d'inversió que tinguin com a objectiu l'enfortiment de la productivitat i la competitivitat de les empreses a través de les Línies Banc Europeu d'Inversions (BEI), oferint-te condicions preferents tant en el tipus com en les comissions per a pimes i midcaps. 

  A BBVA fa més de 25 anys que treballem amb les Línies BEI i més de 150 que t'ajudem a créixer cada dia. Confia en l'experiència dels nostres especialistes i aconseguiu una línia de finançament a mida de la vostra empresa.

En el lísing, BBVA adquireix un bé pel qual pagues quotes de lloguer.

Propietats

 • Convenis

  • Línia Innovació i Digitalització d'empreses.
  • Línia Pimes & Midcaps.
  • Línia Sector Agroalimentari.

  Beneficiaris

  • Destinades a autònoms, petites i mitjanes empreses amb menys de 250 treballadors i empreses de mitjana capitalització d'entre 250 i 2.999 treballadors.
  • Per accedir a les Línies Innovació i Digitalització d'empreses i Sector Agroalimentari, els beneficiaris finals hauran de tenir codis de la CNAE específics.

  Àmbit territorial

  • Tant els beneficiaris finals com els projectes d'inversió hauran d'estar localitzats principalment a Espanya, encara que també s'admetran en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea.

  Vigència

  • Fins al 20 de novembre de 2019 o fins que s'esgotin els fons disponibles.

Projectes finançables

 • Poden finançar-se inversions i despeses que pertanyin a projecte d'inversió elegible, entre els quals destaquem:

  • Adquisició, renovació o ampliació d'actius tangibles que no siguin terrenys.
  • Actius intangibles.
  • La successió intergeneracional o la cessió d'empreses a membres del personal per tal de garantir la continuïtat de la seva activitat econòmica.
  • Les necessitats de capital circulant a mitjà i llarg termini lligades al cicle productiu de l'empresa.

  Les inversions poden finançar-se tant per la modalitat de préstec com de lísing

  Sectors econòmics exclosos: fabricació d'armament, jocs d'atzar, fabricació i processament o distribució de tabac, activitats que impliquin treball d'animals vius amb finalitats experimentals o científiques, activitats amb impacte sobre el medi ambient, activitats èticament o moralment controvertides, promoció immobiliària, transaccions purament financeres (com la compra d'accions o altres productes financers).

Condicions

 • Import màxim

  • Projectes d'inversió fins a 25 milions d'euros. Fins al 100% de la inversió amb un import màxim de 12,5 milions d'euros.
  • Projectes d'inversió entre EUR 25 MM i EUR 50 MM (empreses de mitjana capitalització). Fins al 50% de la inversió amb un import màxim de 25 milions d'euros. 

  Modalitat de finançament 

  Les operacions podran formalitzar-se tant en la modalitat de préstec com de lísing. 

  Termini de les operacions 

  El termini de les operacions no podrà sobrepassar mai la durada econòmica i tècnica del projecte finançat. Amb caràcter general, el termini d'amortització haurà de tenir una durada mínima de 2 anys i màxima de 12 anys. 

  Tipus d'interès i comissions 

  Tindreu condicions preferents de finançament, tant en el tipus d'interès com en les comissions.

  Finançament BBVA a través de les línies BEI-2018. La concessió de les operacions està subjecta al compliment dels requisits establerts a cadascuna de les línies BEI i a la prèvia autorització del finançament per part de BBVA.

També et podria interessar

 • L'Institut de Crèdit Oficial ofereix diferents línies de crèdit per impulsar el teu negoci.
 • El teu préstec des de 3.000 € fins al que necessitis, en un termini màxim de 10 anys amb tipus d'interès fix, mixt o variable.
Veure més finançament

Ser client de BBVA

 • A BBVA volem ajudar-te a impulsar el teu negoci oferint-te el finançament que necessites.
 • Som líders en innovació digital i treballem per fer-te la vida una mica més fàcil.
 • Creiem en una forma de fer les coses transparent, clara i responsable.
 • A BBVA volem ajudar-te a impulsar el teu negoci oferint-te el finançament que necessites.
 • Som líders en innovació digital i treballem per fer-te la vida una mica més fàcil.
 • Creiem en una forma de fer les coses transparent, clara i responsable.

Afegeix els teus bancs a l'app de BBVA

Descobreix BBVA One View

Afegeix i controla tots els bancs de la teva empresa en un mateix lloc.

Controla tots els teus comptes i pren millors decisions a la vegada que estalvies temps per a la teva empresa.
Controla tots els teus comptes i pren millors decisions a la vegada que estalvies temps per a la teva empresa.

Els teus altres bancs

Afegeix els teus altres bancs a l'app de BBVA.

Consulta l'estat dels teus comptes, les teves targetes, últims moviments, plans de pensions, etc., amb el servei d'agregació de l'app de BBVA.
Consulta l'estat dels teus comptes, les teves targetes, últims moviments, plans de pensions, etc., amb el servei d'agregació de l'app de BBVA.