Axudas PAC 2023

O 30 de xuño finalizou o prazo de solicitude das axudas e subvencións para a campaña PAC 2023.

Se domiciliaches a túa PAC no BBVA, tes condicións especiais de financiamento

Explicámosche detalladamente como funcionan as axudas PAC

Podes domiciliar a PAC no BBVA ata o 30/06/2023 e despois solicitar financiamento para o anticipo da axuda co Agropréstamo Anticipo PAC ou financiamento para investir na túa explotación co Agropréstamo BBVA ata o 31/12/2023 sen comisión de apertura. Financiamento suxeito á aprobación previa por parte do BBVA.

  • Exemplo Agropréstamo Anticipo PAC* para 6.000 € contratado o día 10 de marzo de 2023 con amortización total o día 15/12/2023 (damos por suposto que a axuda chega nesa data): TIN variable (euríbor 3 meses +2.5%) do 5,182%, TAE do 5,265% sen comisión de apertura. Pagamento cota trimestral: 1.ª cota de 76,87 €, seguintes 2 trimestres 79,03 € en concepto de xuros e unha cota final de 6.025,77 € unha vez recibida a axuda na conta. Importe total para devolver: 6.260,7 €.
  • Exemplo Agropréstamo* para 50.000 € a 60 meses con TIN variable (euríbor 12 meses + 1,75%) do 5,292%, TAE do 5,398% sen comisión de apertura. Cota mensual: 1.121,61 €. Importe total para devolver: 72.756,75 €.
  • Promo cheque regalo carburante* 25 € para domiciliacións nunha conta BBVA da subvención da PAC por un importe superior a 3.000 € ata un máximo 15.000 cheques. O banco facilitará por correo electrónico un localizador para utilizar o cheque, con indicación dos pasos que será preciso seguir para trocar o cheque e acceder ao premio nas estacións de servizo do Grupo Repsol. Por tanto, é requisito imprescindible ter o enderezo electrónico validado no banco. O valor bruto do cheque regalo é de 30 €, importe que ten a consideración de rendemento de capital mobiliario en especie para persoas físicas e de xuro en especie para persoas xurídicas. Debido a isto, esta renda queda sometida a ingreso a conta do 19% que será asumido polo banco.

Ver bases da promoción

Necesitas máis información?