Ajudes PAC 2023

El 30 de juny va finalitzar el termini de sol·licitud de les ajudes i subvencions per a la campanya PAC 2023.

Si vas domiciliar la teva PAC a BBVA, tens condicions especials de finançament

T'expliquem en detall com funcionen les ajudes PAC

Pots domiciliar la teva PAC a BBVA fins al 30/06/2023 i, després, demanar finançament per a la bestreta de l'ajuda amb Agropréstamo Anticipo PAC o finançament per invertir en la teva explotació amb l'Agropréstamo BBVA fins al 31/12/2023, sense comissió d'obertura. Finançament subjecte a aprovació prèvia per part de BBVA.

  • Exemple Agropréstec Anticipo PAC* per a 6.000 €, contractat el 10 de març de 2023, amb amortització total el 15/12/2023 (donem per descomptat que l'ajuda arriba en aquesta data): TIN variable (EURIBOR 3 mesos +2,5 %): 5,182 %, TAE del 5,265 %, sense comissió d'obertura. Pagament quota trimestral: 1a quota de 76,87 €, següents 2 trimestres de 79,03 € en concepte d'interessos i una quota final de 6.025,77 € un cop rebuda l'ajuda en el compte. Import total a tornar: 6.260,7 €.
  • Exemple Agropréstec* per a 50.000 € a 60 mesos amb TIN variable (EURIBOR 12 mesos + 1,75%) del 5,292% i TAE de 5,398 %, sense comissió d'obertura. Quota mensual: 1.121,61 €. Import total a tornar: 72.756,75 €.
  • Promo xec regal carburant* de 25 € per a domiciliacions en un compte BBVA de la subvenció de la PAC per un import superior a 3.000 €, fins a un màxim 15.000 xecs. El Banc facilitarà per correu electrònic un localitzador per bescanviar el xec, indicant els passos que cal seguir per bescanviar el xec i gaudir del premi a les estacions de servei del Grup Repsol, per la qual cosa és requisit imprescindible tenir el correu electrònic validat al Banc. El valor brut del xec regal és de 30 €. Aquest import té la consideració de rendiment de capital mobiliari en espècie per a persones físiques i d'interès en espècie per a persones jurídiques; aquesta renda queda sotmesa a ingrés a compte del 19 %, que assumirà el Banc.

Veure bases de la promoció

Necessites més informació?