Data de negociación

No argot dos mercados de valores, a data en que se realiza ou se executa unha transacción. Data de formalización dun acordo. É independente da data de liquidación desta.