Data de negociació

En l'argot dels mercats de valors, la data en què es fa o s'executa una transacció. Data de formalització d'un acord. És independent de la data de liquidació.