Comisión de administración, mantemento e outros servizos Contas claras (tarifa plana)

Normalmente, ao ter unha conta aberta tes que pagar ao banco determinadas comisións e gastos.

En caso de contratar a tarifa plana “Contas Claras” pagas un custo fixo e agrupado por dispor de contas e tarxetas, facer transferencias e ingresos nacionais, emitir cheques bancarios e dispor de efectivo. Deste xeito, non se cobran de forma separada a través das súas correspondentes comisións.