Comissió d'administració, manteniment i altres serveis Comptes Clars (Tarifa plana)

Normalment, en tenir un compte obert, has de pagar al banc determinades comissions i despeses.

En cas de contractar la tarifa plana “Comptes Clars”, pagues un cost fix i agrupat per disposar de comptes i targetes, fer transferències i ingressos nacionals, emetre xecs bancaris i disposar d'efectiu. D'aquesta manera, no es cobren de forma separada a través de les seves comissions corresponents.