Agur Komisioak programa

Adiós Comisiones programarekin, kontuaren zenbait eragiketen eta ohiko zerbitzuen komisioak eta gastuak ordaintzea aurreztuko duzu, baldintzak betetzen badituzu.

Administrazio eta mantentze komisiorik gabe, bai kontuan baita txarteletan ere.

Ezagutu bete beharreko baldintzak komisio hauek ez ordaintzeko.

Kontuan

Administrazio eta mantenimendu komisiorik gabe libreta aktiborik gabeko kontuetan, edo urtean 10 €-ko mantenimendu komisioa libreta aktiboa duen kontuetan. 

Programa hau ERANSKINEAN zehaztutako kontu modalitateei aplikatzen zaie* 

Zer da libreta aktiboa? 

Agur Komisioak Programaren helburuetarako, libreta bat aktibotzat jotzen da azken 12 hilabeteetan eguneratua bada. 

Nor dago Mantenimendu murriztuaren komisioa ordaintzetik salbuetsita? 

Baldintzak betetzen dituzten eta, gainera, kasu hauetako batean dauden titularrak: 

 • 30 urtetik beherakoa dena, edo
 • Hilean transferentzia bidez 300 €-ko gutxieneko pentsioa helbideratua duena, edo
 • 60.000 eurotik gorako hileko batez besteko saldoa duena, edo 

Mantentze kuota hau ere ez duzu ordaindu beharko baldintzak betetzen badituzu eta libreta BBVAren bulego batean itzultzen baduzu.

Txarteletan

Urteko komisiorik gabe kreditu- edo zordunketa-txartel bat jaulkitzeagatik eta mantentzeagatik (ERANSKINA* atalean zehaztuta), baldin eta titular baten kontuan helbideratuta eta haien izenean jaulkita badago. 

Nori egiten dio mesede aurrezki honek?

 • Kontuaren titular guztientzat; txarteletako batean aipatutako komisioa ordaintzeari utziko diote. Txartel bakarra izango da salbuespenaren objektu kontuaren titular bakoitzeko.

Txartel bat baino gehiago badut, zeinetan aplikatzen da aurrezkia? 

 • Titular baten izenean txartel bat baino gehiago baleude, ez du ordainduko komisiorik urteko komisio handiena duenak, baldin eta abian dagoen urtean ez bada salbuetsi dagoeneko beste txartel baten komisioa. 

Zenbateko bereko bat baino balego, kontratura lehenago harpidetu denak jasoko du hobaria. 

Beste zerbitzu batzuetan

 • Txekeei dagokiena: komisiorik gabe eurotan ez dauden txekeak jaulkitzeagatik kontuan eta eurotan dauden txeke nazionalen diru-sarrerak konpentsatzeagatik eta negoziatzeagatik. 
 • Posta-gastuenak: ez duzu ordainduko posta bidez bidaltzearen gasturik, txekeak jaulki eta konpentsatzeari buruzko informazioa bidaltzeagatik.

* Kontsultatu hemen Adiós Comisiones Komisioak programaren oinarriak.

Gazteak

21 urtetik beherakoak 

 • Kontuaren titular guztiak adin-tarte horretan badaude, eskubidea dute aurreko abantaila guztietarako.

21 urtetik 25 urteraino 

Kontuaren titular guztiak adin-tarte horretan badaude eta kontuaren lehen titularrak hauek betetzen baditu: 

 • BBVA txartel bat kontratatuta eta aktibatuta izatea.
 • Kanal anitzeko kontratua eratuta dauka (1). 
 • Telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa daude BBVAren datu-basean.

Atal honi buruzko informazio baliagarria:

 • Zer da txartela aktibatuta izatea adin-tarte honetan?

Blokeorik ez duena (esaterako, blokeatutako txartela PINa aktibatu ez delako).

26 urtetik 29 urteraino 

Kontuaren titular guztiak adin-tarte horretan badaude eta kontuaren lehen titularrak hauek betetzen baditu:

 • BBVA txartel bat izatea, aktibatuta eta kontuan helbideratuta.
 • Kanal anitzeko kontratua eratuta dauka (1).
 • Telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa daude BBVAren datu-basean. 

Atal honi buruzko informazio baliagarria:

 • Zer da txartel aktibo bat adin-tarte horretan?

Txartel aktibotzat joko da gutxienez 7 mugimendu dituen txartela, bai erosketetan, bai dendetan eta bai eskudiruko erabileretan, eragiketa likidatu, sortu edo burutu aurretiko 4 hilabete naturaletan, salbuespen zehatzaren arabera. Esate baterako, ekainean, otsaileko, martxoko, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira. Eragiketak zenbatzeko, kreditu-txartelean kargatutako data hartuko da kontuan. Txartela zordunketakoa bada, kontuan kargatu den data hartuko da kontuan.

 • Nola ziurta dezaket nire telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa BBVAren datu-basean daudela?

Deitu 91 224 94 26 zenbakira eta jakinarazi iezazkiozu operadoreari. Bestela, idatzi bbva.es webguneko gune pribatuan. 

Nomina, pentsioa, langabezia-prestazio edo aldizkako diru-sarrerak dituzten edozein adineko bezeroak

Titularretako edozein kontuan helbideratuta izatea, gutxieneko zenbateko hauetan, betiere kontzeptu beragatik, eta hilero abonu bakar baten bitartez: 

 • Hileko transferentzia bidezko nomina (600 € gutxienez).
 • Hileko transferentzia bidezko pentsioa (300 € gutxienez).
 • Hilean gutxienez 300 €-ko prestazioa langabeziagatik.
 • Gutxienez 600 €-ko hileko diru-sarrera.
 • BBVA Norbanako Pentsio-planen, BBVA Norbanako Aurreikuspen-planen edo hileko BBVA Lanbide Planen prestazioak, gutxienez 300 € hilean. 

Eta, gutxienez, baldintza hauetako 2 bete behar dira:

 • Gutxienez 5 kargu izatea zordunketengatik (ordainagiriak), zerbitzuetan helbideratuta.
 • BBVA txartel bat izatea, (ERANSKINA* atalean agertzen dena) aktibatuta eta kontuan helbideratuta. 

Atal honi buruzko informazio baliagarria: 

 • Zer da nomina, pentsioa edo langabezia-prestazioa, Adiós Comisiones programarentzat?

Dirua sartzeko hiru motek erreferentzia egiten diete nomina, pentsio edo langabeziaren kontzeptuan egindako transferentziei. Kasu guztietan, beharrezkoa da diru-sarrera behar bezala identifikatuta jasotzea, dagokion bankuko kodearen bidez.

Adiós Comisiones programaren arabera, kotizaziopeko pentsioak, kotizatu gabeko pentsioak eta Gizarte Segurantzak sortutako pentsio gehigarriak soilik hartuko dira kontuan. Baldintza hau betetzeko, diru-sarrerak izaera berekoak izan behar dira eta, gutxienez, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturalen 2 hilabetetan jaso behar dira. Esate baterako, ekainean, otsaileko, martxoko, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira. Kontu batek abonu bat jasotzen badu nomina gisa otsailean, eta abonu bat pentsio gisa apirilean, ez du bete baldintza hori. 

 • Zer izan daiteke beste aldizkako diru-sarrera mota bat?

Eskudiruko eskualdatzeak; SEPA Zordunketa bidezko eskudiruaren intsuldaketak edo gutxienez 600 €-ko zenbatekoa duten txekeen transferentzia edo diru-sartzeak, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaleko 3tan, salbuespen zehatzaren arabera. Esate baterako, ekainean, otsaileko, martxoko, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira.

Bizum bidez jasotako abonuak ez dira kontuan hartuko Adiós Comisiones programaren arabera.

 • Zeintzuk dira prestazioak BBVA Norbanako Pentsio-planen, BBVA Norbanako Aurreikuspen-planen edo hileko BBVA Lanbide Planen kasuan?

Abonu unitarioak BBVA Norbanako Pentsio-planen, BBVA Norbanako Aurreikuspen-planen edo hileko BBVA Lanbide Planen prestazioak, gutxienez 300 €-ko zenbateko bateratu batengatik, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaleko 3tan, salbuespen zehatzaren arabera. Esate baterako, ekainean, otsaileko, martxoko, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira. 

 • Noiz jarriko da abian zordunketei (ordainagiriak) dagokien baldintza?

Baldintza bete dela onartuko da, gutxienez, edozein igorleren bost zordunketa (ordainagiriak) kontuan kargatu direnean, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaletan, salbuespen zehatzaren arabera. Esate baterako, ekainean, otsaileko, martxoko, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira. 

 • Zer da txartel aktibo bat Adiós Comisiones programaren baitan?

Txartel aktibotzat joko da gutxienez 7 mugimendu dituen txartela, bai erosketetan, bai dendetan eta bai eskudiruko erabileretan, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaletan, salbuespen zehatzaren arabera. Esate baterako, ekainean, otsaileko, martxoko, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira. Eragiketak zenbatzeko, kreditu-txartelean kargatutako data hartuko da kontuan. Txartela zordunketakoa bada, kontuan kargatu den data hartuko da kontuan.

Hilean 60.000 € baino gehiago saldoa duten bezeroak

 • Horregatik bakarrik, azaldutako abantaila guztietarako eskubidea dute. 

Atal honi buruzko informazio baliagarria: 

 • Nola funtzionatzen du hileko batez besteko saldoa 60.000 € bada?

Kontuaren titularretakoren batek (kontuan duten titulartasun-ordena gorabehera) produktu finantzarioen lehen titular gisa agertu behar du, eta horien hileko batez besteko saldoak 60.000 € edo handiagoa izan behar du, eragiketa likidatu, sortu edo burututako datan, salbuespen zehatzaren arabera. Adibidez, ekainean, urtarrileko, otsaileko, martxoko eta apirileko hilabeteak berrikusten dira.

 • Zer produktu hartuko dira kontuan salbuespena aplikatzeko?

Ageriko kontuak, aurreztekoak eta eperakoak, inbertsio-funtsak, balio-kontuak, pentsio-planak, unit link eta hurrengo aurrezki-aseguruak: PIAS BBVA, BBVA Europlazo, BBVA Errentak, BBVA aseguratutako errentak, BBVA errenta aldakorrak, BBVA errenta geroratuak, BBVA PPA Errentak eta BBVA PPA Metaketa. 

 • Eta nola kalkulatzen da hileko batez besteko saldoa?

Kalkulu honetarako, eguneko amaierako balioa erabiliko dugu, produktuaren araberako erreferentzietan:

 • Kontuak; saldo hartzekoduna.
 • Inbertsio-funtsak, pentsio-planak eta unit links, balio likidagarria.
 • Balioen kontuak; balio eraginkorra.
 • Aurrezki-aseguruak,, saldoa atxikipen fiskala kenduta. 

Akzioen titularrak

 • Gutxienez 1.000 BBVA akzioren titularra bazara, azaldutako abantaila guztietarako eskubidea izango duzu. 

Atal honi buruzko informazio baliagarria: 

 • Zeintzuk dira baldintzak akzioen erakunde gordailuzainerako?

1.000 akzioak kontu berean edo balio-erreferentzia berean egon behar dute, gutxienez, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 2 hilabete naturalen batean jaso behar dira. Esate baterako, ekainean, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira. 

Ez dira kontuan hartuko zenbait erreferentziatan ezarritako balioak.

Komisiorik ordainduko ez duen kontua ERANSKINA* atalean egoteaz gain, balioen kontratua izan behar du lotuta kontu operatibo gisa (karguentzako eta abonuentzako). 

Norberaren kontura jarduera profesionalak edo merkataritzakoak bideratzen dituzten titularrak

Diru-sarrera mota hauek egitea kontuan, hilean 600 € baino gutxiagokoak direnean, guztira:

 • Eskudirua eskualdatzea SEPA zordunketa bidez. 
 • Helbideratutako zordunketen (ordainagiriak) igorpenaren ordainketa.
 • Eskudirua sartzea.
 • Txekeak sartzea.
 • Transferentziak.
 • Nekazaritzako ordainketa-aginduak.
 • Factoring edo Confirming kontratuen operatibotik eratorritakoak.
 • Dokumentu eta merkataritza-kredituak negoziatzeaz eratorritakoak.
 • BBVArekin kontratatutako STaren fakturaziotik eratorriak.
 • BBVA Norbanako Pentsio-planen, BBVA Norbanako Aurreikuspen-planen edo hileko BBVA Lanbide Planen prestazioak, gutxienez 300 €-ko zenbateko bateratu batengatik. 

Eta gainera, kontu horretan 5 baldintza egoeretako 2 betetzea

 • Gizarte-aseguruen edo elkargo profesionalen ordainketa, 175 € edo gehiago bada.
 • Gutxienez 5 kargu izatea zordunketengatik (ordainagiriak), zerbitzuetan helbideratuta.
 • Nominen ordainketa, hilean 600 € edo gehiago bada.
 • Estatuko, autonomiako eta udaletako ordainketa, hilean 100 €-koa edo gehiagokoa.
 • Titularretako batek BBVA txartel bat izatea, aktibatuta eta kontuan helbideratuta.

Aurrekoa gorabehera, Programaren abantailez gozatu ahal izango dute oinarri hauen Eranskina* atalean jasotako kontuen titularrak, zeinen jarduera CNO 0029 (nekazaria) edo 0061 (ustiapenen edo arrantzako norberaren kontuko langilea) erregimenean dagoen. Horretarako, adierazitako 5 egoeretatik 2 bete beharko dituzte, kontuan diru-sarrerarik egiaztatu gabe.

Atal honi buruzko informazio baliagarria: 

 • Baldintzak betetzeko irizpideak.
  • Gutxienez 600 €-ko diru-sarrerak: nola egin diren gorabehera, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaletatik 3tan, diru-sarrerak egin direla berrikusiko da, salbuespenaren arabera.
  • Gizarte-aseguruak edo elkargo profesionalak, ordainketa kontuaren bidez, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaleko 2tan, salbuespenaren arabera.
  • Nominak, ordainketa kontuaren bidez, abantailak izanda eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaleko 2tan, salbuespenaren arabera. 
  • Helbideratutako zordunketak (ordainagiriak): baldintza bete dela onartuko da, gutxienez, edozein jaulkitzaileren 5 zordunketa (ordainagiriak) kontuan abantailekin kargatu direnean, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaletan, salbuespenaren arabera. 
  • Tributuak, ordainketa kontuaren bidez, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 6 hilabete naturaleko 2tan abantailekin, salbuespenaren arabera.  

Hilabete natural bat da hilabeteko lehen eta azken egunen arteko tartea, biak barne.

* Kontsultatu hemen Adiós Comisiones Komisioak programaren oinarriak.

(1)

Kanal anitzeko kontratuak ezartzen ditu baldintzak BBVAk zure eskura jartzen dituen kanaletarako produktuak eta zerbitzuak kontratatzeko (webgunea, aplikazioa, telefono bidez bankua, ATM eta abar.) eta edozein momentutan sina ditzakezu bulegoan, bbva.es webgunean edo BBVA aplikazioan.

Noiz ezartzen da Adiós Comisiones programa?

Automatikoki ezartzen da eta abantailak izango dituzu kontua mantentzeagatik eta baldintzak betetzeagatik. Edonola ere, Bankuak ez ditu aplikatuko salbuespenak kasu hauetan:

 • Kontua bertan behera uzten bada, edozein arrazoia dela ere.
 • Salbuespenerako baldintzak eta eskakizunak betetzeari uzten bada.
 • Bankuaren ustez kontuaren titularretako bat iruzurren bidez jokatu badu salbuespena lortzeko. 

Zer iraupen dauka?

Aipatutako abantailen aplikazioak efektu mugagabea izango du. Hala ere, BBVAk aukera du Programaren baldintzak aldatzeko, baita edozein unetan bertan behera uzteko ere.

Bankuak Adiós Comisiones programa aldatzea edo bertan behera uztea erabakiko balu, onuradunei jakinaraziko zaie. Jakinarazpena bi hilabete lehenago egingo da, Programaren onuradunak banaka jakinarazita. 

Zer egin zerbait gertatzen bada?

Programa nola ezarri edo interpretatzeari buruzko zalantzarik izatekotan, bezeroak/titularrak BBVA bulego batera joan daitezke edo hona idatzi:

BBVA Bezeroentzako arreta zerbitzua 

Posta-kutxa: 1598
28080 Madrid

Kontsultatu hemen Adiós Comisiones programaren oinarriak.