Pentsio-plan motak

Ezagutu pentsio-plan mota desberdinak eta aurkitu zuri hobeto egokitzen zaizuna.

Pentsio-planak euren sustatzaileak edota titularrak egiten dituzten kapitalaren ekarpenetan oinarrituta funtzionatzen duten aurreikuspen aurrezki tresnak dira; ekarpen hauek aktibo finantzario desberdinetan inbertitzen dira, zeintzuen ardura plan-motaren arabera izango den, honen inbertsio politikan markatutako irizpideen menpeko errentagarritasuna maximizatzeko helburuarekin.

Pentsio-planak hiru irizpideren arabera kalifikatu daitezke:

Goi mailako Bannerra Kalkulatu erretiroa Goi mailako Bannerra Kalkulatu erretiroa
Zure erretirorako aurreztu
Kalkulatu zenbat hobetu duzun pentsio planera ekarpenak egiten.

Sustatzailearen araberako pentsio-planak

Plana nork bultzatzen duen kontuan hartuta hiru pentsio-plan mota daude. Sustatzailea edozein sozietate, enpresa, korporazio, sindikatu edo talde izan daiteke. Hau da, sustatzailea da planaren sorkuntzari ekiten diona, eta, beraz, ez da pentsio-planen titularrekin ez parte-hartzaileekin nahastu behar, zeintzuek plan hau kontratatzen direnak diren.

 • Gizabanakoen pentsio-planak: erakunde finantzarioek bultzatzen dituzte eta euren titularrak pertsona fisikoak dira. Plan hauek euren etorkizunean aurreztu eta inbertitu nahi duten titulu pertsonalera kontratazen dituzte. Pentsio-plan mota hauetan, adibidez, bankuak eta beste erakunde finantzarioak eskainitakoak sartzen dira.
 • Lanbidearen pentsio-planak: enpresek edo korporazioek bultzatzen dituzte eta titularrak enplegatuak berak dira. Planera ekarpenak enpresa sustatzaileak berak edo enplegatuak berak titulu pertsonalera egiten ditu.
 • Elkartutakoen pentsio-plana: sindikatuak, elkarte edo gremioak eta euren titularrak bultzatzen dituzte euren kide edo afiliatuekin. Titularrek baino ezin dute pentsio-planera ekarpenak egin.

Ekarpen eta prestazioen araberako pentsio-planak

Pentsio plan bat bere titular edo sustatzaileak egindako ekarpenetan oinarrituta elikatzen da. Ekarpen hauetan oinarriturik, titularrak etorkizuneko prestazioen begira egon daiteke. Horrela egiten den ekarpen motaren arabera eta jasotzen diren prestazioen arabera, hori motako pentsio-plana daude:

 • Ekarpen zehatzeko planak: pentsio-plan hauetan planaren titularrak edo sustatzaileak aldizka hartuko duen ekarpena zehazten da. Pentsio-plan modalitate honetan ez dira etorkizuneko prestaziioak hitzartzen, hau da, planaren erreskatearen momentuan titularrak inbertitu duen kapitala berreskuratu dezake eta baita – positiboa edo negatiboa - den errentagarritasun bat, zeinek planarekin egin diren inbertsioen arabera aldatuko den. Pentsio-plan hauek sustatzailearen hori modalitatetan daude eskuragarri: gizabanakoa, lanbidekoa eta alkartutakoena.
 • Definitutaprestazio Plana: erreskate momentuan bermatzen diren pentsio-plan hauetan, titularrak emandako kapitala aurretik zehaztutako prestazio edo errentagarritasun gisa jasoko du. Pentsio-plan hauek enplegu eta alkartutakoen modalitatean baino ez dago eskuragarri.
 • Plan mistoak: pentsio-plan hauek aurreko bien ezaugarriak konbinatzen dituzte. Alde batetik, titularra edo sustatzailea aldizka egin beharreko ekarpena zehazten da; beste alde batetik, planaren titularrak erreskatea unean sartuko den errentagarritasun edo prestazio minimoa ezartzen da. Pentsio-plan hauek enplegu eta alkartutakoen modalitatean baino ez dago eskuragarri.
Erdi mailako Bannerra Pentsio Plana Erdi mailako Bannerra Pentsio Plana
Zure beharretara egokitutako pentsio planak.
Ezagutu eskaintzen dizkizugun aukerak

Inbertsio politikoaren araberako pentsio-planak

Plana inbertitzen den aktibo moten arabera, edo aktibo mota desberdinetako konposizioaren arabera, hurrengo sailkapena daukagu:

 • Epe labur eta luzerako errenta finkoa: pentsio-plan hauek kapitala izaera publikoko (Gobernuak) zein pribatuko (enpresak) errenta finkoko aktibo finantzarioetan bihurtzen dute. Errenta finkoko tituluek beste produktu finantzarioak baino arrisku teoriko txikiagoa dute, baina, aldi berean, itxarondako errentagarritasun txikiagoa ere. Epe laburreko errenta finkoaren zorroaren batezbesteko iraupena ezin da bi urte baino gehiago izan. (iraupen gutxiagok arrisku gutxiago dakar) eta bi urte baino handiagoa izango da epe luzeko errenta finkoko kategoriaren kasuan.
 • Errenta finko mistoa: plan hauek bai errenta finkoan zein errenta aldagaian inbertitzen dute, nahiz eta azken honetan inbertitzeko igorri dezakezun kapitalean hitzartutako maximoa dagoen: planaren % 30.
 • Errenta aldakorra: pentsio-plan hauek errenta aldagarriko aktiboetan inbertitzen dute, kotizatutako akzio gisa. Pentsio-plan hauek errenta finkoko planak baino itxarondako errentagarritasun handiagoa eskaintzen dute, baina galera arrisku gehiagoetara arriskatzen dira.
 • Errenta aldagarri mistoa: plan hauek kapitalaren inbertzioa errenta aldagarriarekin konbinatzen dute, zeineri pentsio-planen %30 eta %75 arteko kapita zuzentzen duten, eta errenta finkoa.
 • Bermatutak: bermatutako pentsio-planetan titularrak hasieran inbertitutako kapitalaren osotasunaren epemuga heltzen denean dirua berreskuratuko duela bermatzen da, betiere bere dirua epemugara arte mantentzen duenean. Pentsio-plan hauek oso arrisku txikia dakartzate, nahiz eta egia izan euren errentagarritasuna antzeko beste aurrezki produktu batzuek baino txikiagoa dela. 

Pentsio-plan mota edo adoptatu nahi den inbertitzailearen profilaren araberako beste bat kontratatzea gomendatzen da, zeinek, beste faktore batzuen artean, erretiroa hartzeko geratzen den denboraren menpe egongo den. Zure BBVAko bulegoan zure erretiroaren aurrezkiari dagokionez dituzun aukera berdinei buruz informatuko zaitugu.

Pentsioen CTA simulatzailea Pentsioen CTA simulatzailea