Zer da intereres tasaren arriskuarengatiko konpentsazioa

Klausula hau zertan datzan eta zein hipoteka motari aplikatzen zaien azalduko dizugu

Abenduaren 7ko 41/2007 legeak, Hipoteka Merkatua arautzen dueña, interes-tasagatik arrisku-konpentsazioa kobratzeko aukera aztertzen du subrogatoria ezerezten denean edo mailegu edo hipoteka-maileguen subrogatoria osoa edo partziala ez dagoenean, 12 hile baino gehiago irauteko interes-tasa berrikusteko epearen barruan gertatuz gero.

Konpentsazio honek 2007ko abenduaren 9 ondoren sinatutako mailegu eta hipoteketan du eragina, hipoteka (bermea) etxebizitza batean datzanean eta mailegu-hartzailea (zorduna) pertsona fisikoa edo enpresa txikiko sozietate-zergari dagokionez, banketxeari ordaindu beharko dizkio kalteak, mailegua aldez aurretik uzten denean, eta hura uzteak erakundeari kapitala galtzen dakarkionean. Dena den, konpentsazioak ezingo du sortutako galeraren zenbatekoa gainditu.

Goiko bannerra hipoteka finkoa Goiko bannerra hipoteka finkoa
BBVA Hipoteka finkoa
Hilero berdina ordaintzearen lasaitasuna.

Maileguaren edo hipotekaren eskrituran, jarraian adierazten diren modalitateetarik interes-tasa arriskuaren konpentsazioa kalkulatzeko zein erabiliko diren aztertu beharra dago:

1. Uzteko unean gelditzen den kapitalari aplikatuko zaion portzentaje finkoa.

2. Entitateak eragindako galera, guztizkoa edo partziala, ezerezte aurreratuaren unean gelditzen zen aldean oinarrituta, eta ezereztatutako maileguaren merkatuko balioa.

Abenduaren 7ko 41/2007 legearen arabera, berrikusketa-aldia 12 hile edo gehiagokoa duten interes-tasa finko eta aldakorrak dituzten kreditu edo hipoteka-maileguentzako, ez dago amortizazio aurreratu partzial edo osoarengatik komisiorik. Hala ere, uko egite konpentsazio bat edota interes-tasaren arrisku-konpentsazio bat hitzartu daiteke.

Uko egiteagatiko konpentsazioari dagokionez, alde batek kontratuari uko egiteak bankuari eragin diezazkiokeen galeren konpentsazioa ezartzen du eta 12 hile edo gehiagoko berrikusteko epea duten interes-tasa aldakorra duten kreditu edo hipoteka-maileguetan hitzartu daiteke, eta baita hamabi hile baino gehiagoko berrikusketa-epea duten interes-tasa finko edo aldakorra duten kreditu edo hipoteka-maileguentzat ere, 2007ko abenduaren 9 ondoren sinatu bada eta 41/2007 Legeak ezartzen dituen baldintzak betetzen badira.

Erdiko bannerra Erdiko bannerra
Zure neurrirako hipoteka dugu
Ezagutu BBVAren hipotekak eta aurkitu zeurea.

Konpentsazio horrez gain, abenduaren 7ko 41/2007 Legeak zehazten du kontratua alde batek ukatuta ezerezten denean entitateak izaten dituen galerengatik konpentsazioa ezartzen du (uko egiteagatiko konpentsazioa). Hartan, kontzeptu horrengatik bankuak jaso ditzakeen zenbateko maximoak adierazten dira:

- Hipotekaren lehenengo 5 urteetan amortizazioarengatik konpentsazio maximoa amortizatutako kapitalaren % 0,50 izango da.

- Bost urtetik aurrerako amortizazioaren konpentsazio maximoa amortizatutako kapitalaren % 0,25 izango da.

Bai uko egiteagatiko konpentsazioak bai arrisku motarengatikoak kontratuan zehaztu behar dira,eta baita bankuak emandako hipoteka-eskaintzan ere, beraz, komeni da maileguaren baldintzak ongi irakurtzea eta bankuari galdetzea zalantzarik izanez gero.

CTA Azterketa CTA Azterketa
Hipotekak - Honek ere interesa zaitzake Hipotekak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

  • Ba al dakizu zergatik eboluzionatzen duen euriborrak? Indize hau zertan datzan eta zergatik egunero aldatzen den azalduko dizugu.
  • Ba al dakizu zer den hipoteka kreditua? BBVAn, zer den azalduko dizugu, baita hipoteka mailegutik zertan bereizten den ere
  • Etxebizitza baten tasatze-balorea dena dela ere, higiezin guztiek katastro-balore ofiziala dute erregistratuta.