Nola ulertu hipoteka baten amortizazio-taula

Ulertu behingoz hipotekaren amortizazio-taulak eta egin zure hipotekaren mailegurako kalkuluak bat eskatu aurretik
Hipoteka bat duzu buruan, eta, hipoteka amortizatzeko, ulertzen ez duzun taula bat aurkitu duzu. Ez zara egoera horretan dagoen bakarra. Hipoteka eskatzeko izapidearekin batera, arrisku eta gogoeta handiak agertu ohi dira; izan ere, jokoan dagoen diru kopuruak zorpetze nabarmena eta banku erakunde batekin hainbat urteko konpromisoa dakar. Hipoteka eskatzeko orduan, beraz, termino zehatz batzuk jakin eta, batez ere, hipotekaren amortizazio taula zehatz-mehatz ulertzeko gai izan beharko duzu. Soilik horrela egin ahal izango diozu aurre segurtasunez erronka berriari.
Goiko bannerra hipoteka finkoa Goiko bannerra hipoteka finkoa
BBVA Hipoteka finkoa
Hilero berdina ordaintzearen lasaitasuna.

Finantza terminoetan, hipotekaren eta maileguaren arteko desberdintasun nagusia eragiketaren munta da hain justu. Mailegu batean eskatutako diru kopurua baxuagoa den bitartean (normalean, 75.000 €-ra arte), hipoteken kasuan kopuru handiagoez hitz egiten dugu, zeinak normalean higiezinen erosketara bideratzen diren. Kopuru handiagoa izateak, hala ere, desberdintasun nabarmena dakar interes eta itzulpenetan, izan ere, hipotekek interes-tasa hobeak eta epe luzeagorako amortizazioak eskaini ohi dituzte.

Ezagutu artikulu honetan kudeaketan porrot ez egiteko gakoak eta ulertu behingoz hipoteka guztien gauzarik garrantzitsuenetako bat: amortizazio-taula.

Hipoteka-lengoaiako zenbait hitz

Hipoteka baten gakoak murriztu behar bagenitu, ziurrenik hiru gai handiri buruz hitz egingo genuke: maileguz utzitako kapitala, interes tasa eta amortizazio epea.

Hipoteka batean mailegatutako kapitala edo printzipala, funtsean, nahi den objektua erosi ahal izateko eskatzen den dirua da (pisua, etxea, biltegia, eta abar). Hipotekaren kontratuan, beraz, mailegu-hartzaileak (dirua jasotzen duenak) eskatzen duen eta mailegatzaileak jasotzen duen (dirua ematen duen erakundea) kopurua da.

Hipoteka bateko mailegatzaileak, hala ere, baldintza batzuk jartzen dizkio dirua emateari, finantza-hitzetan, emandako kapitalagatiko prezio baten finkapenean laburtzen dena. Hori da interes tasa gisa ezagutzen dena. Interes-tasa kreditu erakundeek erabakitzen duten "balorea" da dirua hainbat alderdiren arabera uzteagatik; hala nola, utzitako kopurua, itzultze-epea, mailegu-hartzailearen profila, etab.

Hirugarrenik, mailegu-hartzaileak mailegatzaileari itzuli beharko dion kopurua da; hau da, amortizazio izenez ezagutzen dena. Amortizazio-modalitateak desberdinak izan daitezke: hasi kuota konstante berdinetatik («sistema frantsesa»), eta formula aldakor eta gorakorrak izan arte. Edozein kasutan, hala ere, itzultze-prozesua kalkulu konplexua da, zeina utzitako kapitalaren batura gehi eragiketatik sortutako interesen emaitza den. Gertaera horrek, amortizazio-tasa alde batera utziz edo hipoteka mota finkoa, aldakorra edo mistoa den alde batera utziz, beharrezko egiten du "hipotekaren amortizazio-taula" gisa ezagutzen denaren zirriborro bat egitea, funtsean dirua itzultzeko epeen eta kopuruen erlazio xehatua dena.

Garrantzitsua da taula horiek xehetasunez ezagutzea. Gogoan izan amortizazioaren kuotak (eskuarki, hilekoa) bi osagai dituela: mailegatutako kapitala itzultzeko zatia (amortizazioa) eta sortutako interesak ordaintzeko erabiltzen den zatia. Beraz, jakin egin behar duzu zer ari zaren ordaintzen eta benetan zenbat geratuko zaizun ordaintzeko.

Erdiko bannerra Erdiko bannerra
Zure neurrirako hipoteka dugu
Ezagutu BBVAren hipotekak eta aurkitu zeurea.

Hipotekaren amortizazio-taula berez

Hipotekaren amortizazio-taula, funtsean hipotekaren itzulerarako finkatutako hileroko desberdinen erlazio xehatua da. Amortizazio-taula orotan, hortaz, zutabe berak aurkituko ditugu:

1. Ordaindu beharreko hilerokoen edo kuoten zerrenda, hasi lehenengotik eta XX.era arte (dauden bezainbat hileroko).

2. Hipoteka emateko aplikatzen den interes tasa.

3. Kuota bakoitzaren kostua, hautatuko amortizazio sistemaren arabera; bi faktoreen batura da: interesak eta amortizatutako kapitala.

4. Ordainketa hori eginez bankuari ordaintzen zaizkion sortutako interesak.

5. Kuota ordaintzean itzultzen den kapital amortizatuaren zenbatekoa.

6. Aurreko ordainketak egin ondoren amortizatzeko dagoen gainerako kapitala.

Kuota edo hileko kopurua
Kuotaren interes-tasa
Ordaintzen den kuotaren zenbatekoa
Ordainketarekin ordaindutako interesak
Ordainketarekin amortizatutako kapitala
Amortizatzeke dagoen kapitala
1-XX
% X
XXX,XX €
XX,XX €
XX,XX €
XX.XXX,XX €

Zer argitzen du hipoteka baten amortizazio-taulak?

Aukeratutako amortizazio-tasaren arabera aldaera batzuk ager daitezke. Adibidez, interes tasa aldakorra edo mistoa bada, edo aurrez amortizatu bada (hala izanez gero, zorraren zenbatekoa aldatu egingo da gehitu litezkeen interesen arabera, eta, jakina, ordaintzeko dagoen kapitala murriztu ahala).

Edozein kasutan, hori bai, interesak ordezkatzen dituen kuotaren ehunekoa murrizten joan ohi da hilerokoak aurrera egin ahala, eta horrela, azken aurreko zutabearen aurreratzeak, amortizatutako kapitala, gora egiten du amaierara hurbiltzen joan ahala. Azken kuotetan, beraz, geroz eta interes gutxiago ordaintzen dira eta zor gehiago amortizatzen da.

Laburbilduz, amortizazio-taulak kolpean funtsezko alderdi desberdinak ezagutzea ahalbidetzen dizu, esaterako:

  • Ordaintzeko falta zaizkizun kuota guztiak.
  • Ordainketa bakoitzean itzuliko den dirua, eta zertarako erabiliko den.
  • Zer interes ehuneko ordaintzen den hileroko bakoitzean.
  • Gabealdiak.

Hipoteka baten amortizazio-taulak zorraren itzultze-ehunekoa zehaztasun handiagoz ezagutzeko balio du, amortizazio-kuota baten interesen ordainketen aurrean. Kalkulu mota hori zure bankuan eska dezakezu hipoteka kudeatzerako orduan.

Gainera, BBVAk aukera desberdinak ditu hipotekei dagokienez eta zure beharren neurrira egindako irtenbideak eskainiko dizkizu.

CTA Azterketa CTA Azterketa
Hipotekak - Honek ere interesa zaitzake Hipotekak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

  • Ba al dakizu zergatik eboluzionatzen duen euriborrak? Indize hau zertan datzan eta zergatik egunero aldatzen den azalduko dizugu.
  • Ba al dakizu zer den hipoteka kreditua? BBVAn, zer den azalduko dizugu, baita hipoteka mailegutik zertan bereizten den ere
  • Etxebizitza baten tasatze-balorea dena dela ere, higiezin guztiek katastro-balore ofiziala dute erregistratuta.