Zer estaltzen du gordailuen berme funtsak?

Gordailuen berme funtsa zer den eta nola funtzionatzen duen azalduko dizugu; bezeroen eta aurreztaile txikien inbertsioak bermatzeko sortutako tresna da

Gordailuen berme funtsa nortasun juridiko propioa duen erakundea da, eta 2011ko urriaren 14ko 16/2011 Lege Errege Dekretuaren bidez onartu zen. Botere publikoek sustatu zuten haren sorrera, aurrezkien gaineko banku bermeen sistema berrantolatzeko eta, horrela, bezeroen eta aurreztaile txikien aurrezkiak bermatzeko banku erakundea hartzekodunen konkurtsoan murgiltzen bada (hau da, porrot egiten badu).

Gordailuen berme funtsaren xedea da funtsari atxikitako erakunde guztietako bezeroak babestea, segurtasuna eta konfiantza emateko. Xede hori lortzeko, inbertitutako kapitala bermatzen du funtsak (gehienez 100.000 €), eta bere gain hartzen ditu galerak, kideetako batek kaudimena galduz gero.

Gordailuen berme funtsaren funtzionamendua eta egitura ez dira konplexuak, baina funtsa oso garrantzitsua denez gure dirua gordailutzeko aukeratu dugun erakundeak porrot eginez gero, ezinbestekoa da haren funtzionamendua eta egitura ondo ulertzea. Hori dela eta, artikulu honetan gordailuen berme funtsari buruz jakin behar dugun guztia azalduko dizugu.

Bihurtu itzazu errentagarri!
Atera ahalik eta probetxu handiena zure gordailuei.

Zer erakunde daude gordailuen berme funtsari atxikita eta nola finantzatzen da?

Botere publikoek sustatutako erakundea denez, aurretik aipatutako Errege Lege Dekretuaren ondorioz indarrean sartu zela, banku, aurrezki, kutxa eta kreditu kooperatiba guztiak Gordailuen Berme Funtsera atxikitzera derrigortuta daude.

Esan beharra dago Gordailuen Berme Funtsak Europar Batasuneko eremu guztian lan egiten duela, baina herrialde bakoitzak bere lege propioak ezarri ditu erakunde eta bezero bakoitzeko bermatutako kapital maximoarekin. Horrela, adibidez, diru bat atzerriko banku bateko kontu batean gordailututa baduzu, hura ere bermatuta egongo da, bankuak porrot eginez gero. Baliteke bermearen gehienekoa Espainian ezarritakoa baino handiagoa izatea, ezein herrialdetan funtsak bermatutako mugak ezin baitu izan 100.000 €-koa baino txikiagoa, baina bai handiagoa.

Gordailuen Berme Funtsaren finantzaketa era bikoitzean egiten da. Batetik, eratu zenean, 2011n, data hori baino lehen zeuden eta funtsa indarrean sartu zenean desagertu ziren berme mekanismoetako kapitala xurgatu zuen. Berme mekanismo horiek Gordailuen Berme Funtsa aurrezki kutxetan, banku establezimenduetan eta kreditu kooperatibetan izan ziren.

Kapital funtsa hauez gain, GBFra atxikitutako erakundeen urteko ekarpenei esker finantzatzen da. Erakunde bakoitzak ordaindu behar duen zenbatekoa kalkulatzeko, banku bakoitzaren arrisku profila eta bermatuta dauzkan gordailuen kopurua hartzen dira kontuan. Bestela esanda, zenbat eta gordailu gehiago izan bankuak gordailuen berme funtsaren bidez ziurtatuta eta zenbat eta handiagoa izan bankuaren arrisku profila, urtero ekarpen handiagoak egin behar izango dizkio erakundeari.

Zer produktu eta zer zenbateko estaltzen ditu gordailuen berme funtsak?

Gordailuen berme funtsaren helburua da aurrezki kontuetan, kontu korronteetan, epe finkoko gordailuetan eta baloreetan (adibidez, akzioak edo bonuak) egin diren eta kreditu erakundeetan eratu diren gordailu guztiak bermatzea, baldin eta gordailu horien zenbatekoa 100.000 €-ra artekoa bada erakundeko eta titularreko. Euroa ez beste dibisa batean izendatuta dauden gordailuek 100.000 €-ren zenbateko baliokidea izango dute bermatuta, dagozkion kanbio tasak aplikatuta.

Gainera, gordailuen berme funtsak salbuespenezko beste kasu batzuk ere estaltzen ditu, aurreko estaldurakoekin zerikusirik ez dutenak. Hala ere, nabarmendu behar da hiru hilabeteko epea baino ez dagoela, zenbatekoa ordaindu denetik hasita, edo gordailuak legez intsuldagarri izatera pasatzen direnetik hasita. Hauek dira estaldura gehigarri horiek:

  • Bizitegi izaera pribatuko ondasun higiezinekin egindako transakzioetatik datozen gordailuak.
  • Aldizka gordailugileak jasotako ordainketetatik datozen eta ezkontza, dibortzio, erretiro, iraizpen, baliaezintasun edo heriotza bati lotuta dauden gordailuak.
  • Aseguru prestazioen ordainketan edo delitu edo akats judizial baten ondoriozko kalteengatiko kalte-ordainean oinarrituta dauden gordailuak.

Gordailuen bermea eta baloreen bermea desberdinak dira, baina bateragarriak; hortaz, gordailuen eta baloreen titular berberak bi bermeak kobra ditzake, betiere, 100.000 euroko mugaraino bermeko.

Argitu beharra dago gordailuen berme funtsak gordailua egiteko aukeratu den banku erakundeak porrot eginez gero estaltzen dituela baloreetako gordailuak, baina ez inbertsioen balio galera bera (hau da, akzioek behera egiten badute burtsan edo akzioak jaulki dituen enpresak porrot egiten badu, gordailuen berme funtsak ez ditu estaltzen galera horiek).

Bestalde, gordailuen berme funtsak ez ditu estaltzen gainerako gordailuak (hala nola pentsio planak edo epe aldakorreko inbertsio funtsak); beraz, konkurtsoa badago, inbertitutako dirua ez dago bermatuta.

Zuretzako bat badago
Zure beharretara egokitutako gordailuak

Nola eskuratzen dira gordailuen berme funtsaren ordainketak?

Gordailuen berme funtsaren kobrantza mekanismoa azaldu aurretik, ulertu behar da funtsak gehienez 100.000 €-ko estaldura eskaintzen duela erakundeko eta titularreko. Horrek adierazten du, pertsona berberak 130.000 € baditu banku bakarrean, bankuak porrot eginez gero, 100.000 € soilik dituela bermatuta. Baina, pertsona horrek berak dirua bi erakundetan banatzen badu, 200.000 €-ra arteko estaldura izango luke [100.000 x 2 (erakundeak) = 200.000]. Halaber, emaitza bera izango luke dirua banku berean izango balu, baina bi titularreko kontu batean; egoera horretan, ziurtatutako gehienezko zenbatekoa biderkatu egingo litzateke, titularretako bakoitzari 100.000 € bermatuko bailitzaizkioke erakunde berean.

Erakundea hartzekodunen konkurtsoan sartuko balitz eta gordailuen berme funtsak dirua itzuli behar izango balizu, bezero gisa ez zenuke kudeaketarik egin beharko, ezta kosturik ordaindu ere. Egoera horretan, bankuak bezeroen datu guztiak jakinarazi behar dizkio gordailuen berme funtsari, baita erakundean gordailututa duen zenbateko osoa adierazi ere. Gordailuen berme funtsak informazioa jasotzen duenean eta eskakizun guztiak betetzen direla egiaztatzen duenean, zurekin harremanetan jarriko da, porrot egin duen erakundekoa ez den kontu zenbaki bat eskatzeko eta, horrela, dagokion zenbatekoa sartzeko.

Gordailu - Tresna Gordailu - Tresna

Gordailuen tresnak

  • Ezagutu kalkulagailu honen bidez gure bankuko gordailuei esker lortu ahalko dituzun interesak.