Berrinbertsioen arriskua

Errenta finkoko balio baten hartzaileak hartzen duena da, interes-tasen eboluzioak izan dezakeen efektuaren ondorio gisa, inbertsiotik eratorritako fluxuak berrinbertitzean. Sortutako kutxako fluxuek sortzen dute beti, baita nagusiaren itzulketaren edo aktiboaren merkatuko prezioaren ondorioz ere, baldin eta inbertsioaren denbora-muga ez badator bat epemugarekin. Interes-tasen aldakuntzek errentagarritasun handiagoa edo txikiagoa sortuko dute kutxako fluxuen errentagarritasunean, aurreikusitakoan, batez ere; bestalde, aktiboaren epemugan beharrezkoa bada kapitala berrinbertitzea, interes-tasen mailak zehaztuko du inbertsioaren errentagarritasun handiagoa edo txikiagoa azken aldian. Zero kupoiko bonuetan, ez dago berrinbertitzeko arriskurik, fluxu bakarra jasotzen delako epemugan.