Kaudimengabezia

Zordunak egoera juridiko hori jasaten du ezin dionean aurre egin bere betebeharren betetzeari horretarako ez duelako ondare nahikorik.