Insolvència

És la situació jurídica en què es troba el deutor que no pot fer front al compliment de les seves obligacions per no disposar de patrimoni suficient per fer-ho.