Finantza Informazioa

Informazio finantzarioaren irteera-fluxuak hobetu egin ohi du enpresa eta akziodun eta inbertitzaile potentzialen arteko komunikazioa, enpresa-egoeraren ezagutza hobetuz kredituak eskuratzea eta kontratuak sortzea errazteko. Horretaz gain, bideratuta dago barne-zuzendariek erabakiak har ditzaten. Informazio horrek, kontu eta egoera sorta batean zehazten dena urteroko aldizkakotasunarekin, edo hori baino laburragoa den epean, baldintza batzuk bete behar ditu, erabiltzaileak babesteko informazio horretatik, horren eduki zuzenetik, eta bete egin behar ditu orokorrean onartutako kontabilitate-printzipioak enpresaren ondarearekiko fidela den irudia emateko.